Приключи изпълнението на профилактичните прегледи с мобилни кабинети за здравно неосигурени лица от ромски произход и лица със затруднен достъп до лечебни заведения

Приключи изпълнението на профилактичните прегледи с мобилни кабинети в изпълнението на дейности за 2016г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. към Националната здравна стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020 г.

Прегледите се осъществиха с  три специализирани мобилни кабинета – акушеро-гинекологичен, педиатричен и мобилна клинична лаборатория в населените места и райони от територията на Област Сливен и бяха предназначени за здравно неосигурени лица от ромски произход и лица със затруднен достъп до лечебни заведения.

В 16 населени места на територията на областта бяха извършени 684 профилактични педиатрични прегледа, 699 профилактични акушеро-гинекологични прегледа и 695 клинични изследвания. Преминали са общо 2 078 лица, диагностицирани са 60 заболявания.

Екип от специалисти от Регионална здравна инспекция Сливен със съдействието на здравните медиатори от общините и представители на Център за майчино и детско здраве Сливен извършваха разяснителна дейност за значението на профилактичните прегледи и имунизациите, за здравословното хранене и отглеждане на децата сред рисковите групи. Проведени са 12 беседи, обхванати 131 лица, разпространени 904 информационни материала.