Пресконференция по въпроси свързани с имунопрофилактиката се проведе в РЗИ Сливен

На 25.04.2018 г., в рамките на Европейската имунизационна седмица 23-29.04.2018 г., в залата на РЗИ Сливен се проведе пресконференция по въпроси свързани с имунопрофилактиката, с участието на представители на медии и неправителствени организации.

Участниците изразиха подкрепата си за повишаване информираността на обществото по отношение на ваксинопрофилактиката  в името на здравето на децата.

Обсъждаха се опасностите, които крие отказът от имунизации, необходимостта за разсейване на страховете и съмненията чрез координирано и съгласувано разясняване на обществеността  ефекта на ваксините и значението им за запазване и здравето.

Бяха представени данни за динамиката на ваксинопредотвратимите заболявания и имунизационния обхват в област Сливен.