Препоръки за лица, пътуващи от и до области и държави с регистрирани случаи на COVID-19

По данни на Световната здравна организация към 25.02.2020 г. в световен мащаб са регистрирани общо 80 239 потвърдени случая на инфекции, причинени от новия коронавирус – COVID-19.

От тях, 77 780 са заболелите в Китай и 2 459 – в други държави, разположени в Европа, Азия, Северна Америка и Австралия.

Предвид създадената епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи, Министерството на здравеопазването препоръчва:

След завръщането си в България от области и държави с данни за заболели от COVID-19:

 • Позвънете по телефон за да  информирайте личния си лекар за пътуването в
 • области и държави със случаи на COVID-19, продължителност на престоя, евентуални контакти с болни;
 • Необходимо е да спазвате 14 дневна домашна карантина с ежедневно измерване на температура и проследяване на общото си състояние.
 • В случай на повишаване на температурата или поява на симптоми от страна на
 • дихателна система (кашлица, затруднено дишане и др.) в рамките на тези 14 дни, незабавно уведомете личния си лекар за предприемане на мерки за изолация, диагностика и лечение в лечебно заведение за болнична помощ.

При пътуване до области и държави с данни за заболели от COVID-19  (актуални данни: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/26/spisk_na_drzhavite_v_sveta_bez_kitai_s_registrirani_potvrdeni_sluchai_na_covid-19_25022020_g.pdf ):

 • Измивайте редовно ръцете си с вода и сапун или използвайте дезинфектант за
 • ръце на алкохолна основа преди ядене, след използване на тоалетна и след контакт с животни;
 • Избягвайте близък контакт и спазвайте разстояние ( минимум 1 м ) от болни хора,
 • особено по отношение на хора с кашлица
 • Избягвайте места със струпване на много хора и масови прояви;
 • Избягвайте да докосвате очите, устата и носа си особено след допир на ръцете до
 •  повърхности, предмети и т. н.;
 • При кихане и кашляне спазвайте добра респираторна хигиена, т. нар. респираторен етикет – закривайте устата и носа си с еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба изхвърлете незабавно и измийте ръцете си. При невъзможност, използвайте ръкава на носената дреха – свийте ръката в лакътната става, така че предмишницата Ви да покрие носа и устата. Не използвайте дланта
 • на ръката си. Уверете се, че Вие и лицата около Вас правилно прилагате препоръката;
 • При поява на висока телесна температура, кашлица или затруднено дишане
 • потърсете незабавно медицинска помощ:
 • Използвайте маска, закриваща устата и носа. След поставянето ѝ избягвайте
 • да я докосвате, а след сваляне веднага я изхвърлете и измийте ръцете си;
 • Избягвайте използването на обществения транспорт;
 • Избягвайте контакти с други хора.

В случай, че симптомите на респираторна инфекция се появят по време на полет, информирайте незабавно за това екипажа на самолета.