Подобрени услуги за психично здраве

Представители на Регионална здравна инспекция Сливен взеха участие в заключителна конференция по проект „Подобрени услуги за психично здраве“ по програма BG07„Инициативи за обществено здраве“, чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се проведе в София на 21.03.2017г.

Основни цели на проекта са подобряване на общественото здраве и намаляване на здравните неравенства, както и развитие на политики в областта на психичното здраве.

Дейностите по проекта са насочени към осигуряване на реална и устойчива информация в областта на психичното здраве; повишаване познанията на личните лекари за разпознаване, лекуване и справяне с пациенти с депресивни, тревожни и суицидни наклонности, както и за повишаване информираността на обществото относно проблемите с психичното здраве.

За повече информация за проекта: http://www.bgmental.info/bg