ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2022 година на Медицински университет – София

Уведомявам Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение  ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2022 година на Медицински университет – София, за сведение.

План-разписанието за 2022 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=49 . Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Предложенията ще се приемат в срок до 15.09.2021 г. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: https://medfac.mu-sofia.com/

Допълнителна информация може да получите на тел.: 02/952 02 80.