План-разписание на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ гр.София

Уведомявам Ви, че в Регионална здравна инспекция Сливен се намира на разположение План-разписание на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ гр.София за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 година.

При заявяване на обучения, да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

План-разписанието е качено на интернет страницата на „Аджибадем Сити Клиник“ в рубрикана „За нас“ – раздел Учебен отдел. Там ще намерите и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация можете да получите на телефон: 02/ 903 85 82 или 0895/ 584 445 г-жа Аделина Викторова.