План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2017/2018 г. на Военномедицинска академия – София.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2017/2018 г. на Военномедицинска академия – София.

Информираме Ви, че заявленията на кандидатите за обучение в тематични курсове ще бъдат приемани в срок до 21.07.2017 г.

Предложения за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация по високоспециализирани медицински дейности и индивидуално обучение, ще се приемат целогодишно.

План-разписанието, както и образци на заявленията за различните видове обучения може да изтеглите от сайта на Академията: www.vma.bg

Допълнителна информация може да получите на тел.: 02/922 54 18 и 02/922 51 90 – отдел „Учебна и научно-изследователска дейност”.