План за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Уведомявам Ви, че Проект на „План за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ на служители от държавната и местна администрация и юридически лица през 2018 г.“ е публикуван на интернет страницата ва Министерство на отбраната, раздел „Документи“, подраздел „Планове, програми, стратегии“ на адрес:

https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20170315_Proekt_na_Plan_kursove_VA_2018.pdf

Допълнителна информация за обучението може да получите от г-жа Соня Зарова, дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Министерство на отбраната на телефон: 02/ 922 1079, факс: 02/ 922 1068 и email: s.zarova@mod.bg