Писмо на Директора на РЗИ-Сливен до Управителния съвет-Сливен на Български лекарски съюз