Отменени разрешителни за пуснати на пазара биоциди

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

Със  заповедИ на министъра на здравеопАзването от 02.02.2018г. са отменени  РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА следните биоциди:

1.Биоцид „WP 092i”;

2.биоцид „Алдесол”;

3. биоцид „септихенд”;

4. биоцид „милениум”;

5. биоцид „tanalith e 3475”;

6. биоцид „блутоксол”;

7. биоцид „нипасепт”;

8. биоцид „bros срещу фараонови мравки fp”;

9. биоцид „bros дуо против мухи”;

10. биоцид „акваген dbn”;

11. биоцид „алги/algi”;

12. биоцид „найбокварт”;

13. биоцид „септовар 50/septobar 50”;

14. биоцид „рз-аквацид brm”;

15. биоцид „септизал”.

Определен е шест месечен срок за използване и съханение на наличните количества биоцид.