Открити плувни басейни в община Сливен разрешени за ползване

Във връзка със Заповед на г-н Чавдар Божурски, Областен управител, са извършени проверки за спазване на изискванията за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи. Разрешени за ползване са следните открити плувни басейни в община Сливен: „Спорт палас“, „Европарк“, „Свети Никола“, „Ветровитите хълмове“, „Аглика“, „Калина“, „Дивеците“; за община Нова Загора- „Парка“, с. „Жельо войвода“, язовир „Жребчево“, „Аглика палас“. На територията на община Котел и община Твърдица не са регистрирани плувни басейни като обекти с обществено предназначение.