Организирано изследване на педагогически и непедагогически персонал в училищата с бързи антигенни тестове срещу COVID-19

В периода 25.01.2021г.-03.02.2021г. ще се проведе организирано изследване на педагогически и непедагогически персонал в училищата с бързи антигенни тестове срещу COVID-19.

Необходимите тестове ще бъдат предоставени от Министерство на здравеопазването. Регионална здравна инспекция-Сливен съдейства на Регионално управление на образованието и общините при провеждане на изследването.