Обявени свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в базите за обучение в област Сливен за второто полугодие на 2021г.