Обучение по оказване на първа долекарска помощ

Обучение по оказване на първа долекарска помощ преминаха служители от Регионална здравна инспекция-Сливен. Обучението се проведе в периода 05-06.11. 2019г. от д-р Юлия Бянкова – Заместник председател на Областния съвет на Български червен кръст-Сливен и е във връзка с изпълнение на дейности по Закона за защита при бедствия.