Нов ваксинационен кабинет за поставяне на ваксини срещу COVID-19

От 29 ноември 2021г. в гр. Сливен ще започне работа нов ваксинационен кабинет за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

Той е разположен в сградата на „ДКЦ-2 Сливен“ ЕООД (бившата Трета поликлиника). Всеки работен ден от 15,00 до 18,00 часа в него ще работи д-р Кинче Топалова.

Входа на кабинета се намира встрани от главния вход на ДКЦ-2 (северната страна на сградата).