На вниманието на работодателите

Във връзка с извънредната епидемичната обстановка в условията на COVID-19 в прикачените файлове ще намерите информация, относно алгоритмите на извършване на дезинфекция на работните места и в обектите с обществено предназначение както и Заповед №РД-01-353 от 22.06.2020 година на министъра на здравеопазването: