На вниманието на работодателите в област Сливен – Важно съобщение

С писмо Изх.N 07-23-1/27.02.2020г. на директора на РЗИ-Сливен до работодателите в област Сливен, са изпратени указания във връзка с усложнената епидемиологична обстановка.

Писмото можете да намерите: