На вниманието на помощник-фармацевтите и зъботехниците

Покани и информация относно Първи конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите и Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците можете на намерите тук