На вниманието на ОПЛ-информация за риск от внос на морбили