НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – Превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за нова инфекция с коронавирус (nCoV)

Превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за нова инфекция с коронавирус (nCoV)

Временни насоки на Световна здравна организация – 25 януари 2020 г. WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.2