На вниманието на ЛЗ: Заповед № РД-01-637/06.11.2020 г.