На вниманието на директорите на училищата в област Сливен

Напомняме Ви, че с началото на учебната 2017/2018г. влизат в сила промените в Наредба №10 от 19 юни 2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, Обн. ДВ. Бр.31 от 18 април 2017 г. Текстът на наредбата може да намерите тук:

Наредба-№10-за-здравните-изисквания-при-изготвяне-и-спазване-на-седмичните-учебни-разписания