Национални програми в областта на ваксинопрофилактиката и инфекциозните болести в изпълнението, на които РЗИ-Сливен участва

 1. Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г.
 • От есента на 2023г. по  Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка се осигурява ваксината Gardasil 9, която е насочена срещу девет основни типове онкогенни и неонкогенни типове HPV (човешки папиломен вирус).
 • Всяко момиче на възраст от 10 до 13 години, при заявено желание от родител, може да получи безплатна ваксина срещу HPV по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка от своя общопрактикуващ лекар.
 • За изграждане на ефективна защита е необходимо да се поставят две дози от ваксината (за инжекционно, интрамускулно приложение) с минимален интервал между приемите 6 месеца.

Допълнителна информация можете да откриете на специализираният сайт за имунизациите в България:

https://plusmen.bg/bg/national-programs/hpv

https://plusmen.bg/bg/facts/materials

 • Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65г. 2023-2026 г.
 • В България по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции 2023-2026 г., се осигуряват безплатни ваксини (за инжекционно, интрамускулно приложение) срещу сезонен грип и пневмококи за хора на и над 65-годишна възраст.
 • Препоръчително е имунизация срещу сезонен грип да се извършва ежегодно, преди началото на сезонния епидемичен подем на заболяването.
 • Имунизация срещу пневмококови инфекции се поставя еднократно и може да се проведе през цялата година или едновременно с ваксината срещу сезонен грип.
 • Безплатни ваксини срещу пневмококи за хората на и над 65 г, ще се осигуряват от 2024 г. Рискови групи са лицата с хронични белодробни и сърдечни заболявания, поради риска от тежко протичане на пневмоковова инфекция.

Допълнителна информация можете да откриете на специализираният сайт за имунизациите в България:

https://plusmen.bg/bg/national-programs/flu

https://plusmen.bg/bg/facts/materials

 • Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 – 2025г.
 • В България по Националната програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити 2022-2025г., се осигуряват безплатни ваксини срещу ротавирусен гастроентерит за новородени от 6-седмична възраст.
 • Ваксините са прилагат се прилага през устата на деца от 6-седмична до 24 или 32-седмична възраст ( в зависимост от вида на ваксината).  За изграждане на ефективна защита е необходимо приложението на две или три дози ( в зависимост от вида на ваксината) с минимален интервал между тях – 4 седмици.

Допълнителна информация можете да откриете на специализираният сайт за имунизациите в България:

https://plusmen.bg/bg/national-programs/rotavirus

РЗИ-Сливен издаде информационен материал

свързан с Ротавирусната инфекция и ротавирусната ваксина

 • Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално преносими инфекции (СПИ) в Република България 2021-2025 г.

Чрез дейностите по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България 2021-2025 г. ще се надградят резултатите, постигнати при изпълнението на предходни национални програми свързани с тези проблеми и ще се доразвият започнатите политики чрез  фокуса върху превенцията на ХИВ и СПИ, изследване за ХИВ и СПИ, осигуряване на качествено проследяване, лечение и грижи и подкрепа за хората, живеещи с ХИВ, укрепване на епидемиологичния надзор и създаването на подкрепяща среда за устойчивост на националния отговор на ХИВ и СПИ.

Основните приоритети са свързани с:

 • разширяване на обхвата на услугите по анонимно, доброволно консултиране и изследване за ХИВ;
 • превенция на ХИВ сред общото население и групите в най-висок риск:
  • лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН);
  • мъже, които правят секс с мъже (МСМ);
  • маргинализирани етнически общности в риск;
  • лица, лишени от свобода;
  • лица, предлагащи сексуални услуги, и техните клиенти;
  • лица, търсещи и получили международна закрила, мигранти и мобилно население;
  • млади хора, деца и млади хора в риск;
  • хора, живеещи с ХИВ, и техните партньори и близки.

РЗИ-Сливен издаде информационен материал

свързан с ХИВ и СПИН