Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026 г.

Информираме ви, че в изпълнение на „Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026 г.“ стартира имунизацията срещу пневмококови инфекции за посочената целева група.

Ваксината се препоръчва за лица, които са с придружаващи хронични заболявания и съществува повишен риск от тежко протичане на пневмококови инфекци или развитие на усложнения.

Пнемококовите инфекции се предизвикват от Streptococcus pneumoniae–микроорганизъм, причиняващ различни заболявания като пневмония, бактериален менингит, отит на средното ухо, възпаление на различни тъкани и органи, които могат да доведат до тежки животозастрашаващи усложнения.

Най-ефективният начин за предпазване от пневмококова инфекция е ваксинацията, като основно средство за профилактика, намаляване на заболяемостта, смъртността и тежките усложнения.

Ваксината срещу пневмококови инфекции е безплатна и се извършва еднократно от общопрактикуващите лекари в областта.

Информация относно „Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026 г.“ може да намерите на следния адрес:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2023/01/30/natsionalna_programa_za_podobriavane_na_vaksinoprofilaktikata_na_sezonniia_grip_i_pnevmokokovite_infektsii_2023-2026.pdf