Национална АНТИСПИН кампания -14.02.2017 г.

На 14 февруари 2017 година от 12.00 до 14.00 ч. на партерен етаж на търговски център SMAAL – Сливен, експерти и медицински специалисти от Регионална здравна инспекция-Сливен ще извършат безплатно и анонимно консултиране и изследване на граждани за ХИВ/СПИН. Партньорите ни – доброволци към БЧК Сливен ще предоставят здравно-образователни материали и презервативи на граждани.

Кампанията се провежда по инициатива на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването и е насочена към популяризиране на безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи, както и толерантното отношение към хората живеещи с болестта СПИН. Средствата се осигуряват от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, тубелкулоза и малария.

От началото на 2017 година до 1 февруари на територията на страната са открити 13 нови ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са 2 487. Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над четири пъти по-голям от броя на жените. Приблизително 90% от новорегистрираните с ХИВ –инфекция в България през 2016 година са инфектирани по сексуален път.