Налична ваксина в РЗИ Сливен

Дирекция „Надзор на заразните болести” към РЗИ-Сливен уведомява общопрактикуващите лекари, че разполага с ваксина Engerix B за обхващане на всички подлежащи деца, отложени поради липса на ваксина, както и по други причини.

Ваксина може да се получава от 1-во до 10-то число на всеки месец при стриктно спазване на изискванията за хладилната верига.