Заповед № РД-19-3 на МЗ – брой места за специализанти за 2019г.

Заповед № РД-19-3 на МЗ - брой места за специализанти за 2019г.