Международен ден без тютюнопушене -18 ноември 2021 година „ДА СПЕЧЕЛИМ ЗАЕДНО: ЕДИН МЕСЕЦ БЕЗ НИКОТИН!”

За поредна година в третия четвъртък на месец ноември се отбелязва Международния ден без тютюнопушене. Тази година Националната кампанията ще премине под мотото: „Да спечелим заедно: един месец без никотин!”.

На този ден по традиция Регионална здравна инспекция-Сливен призовава всеки пушач да положи началото на отказване от тютюнопушенето в името на собственото си здраве, както и на здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

По предварителни данни на Националния център по обществено здраве и анализи от проведеното през 2020 г. Национално проучване на факторите на риска за здравето, в България, 34,5 % от населението на възраст над 20 г. са ежедневни пушачи. Проблема с тютюнопушенето сред подрастващите остава актуален. Резултатите от изследването показват, че 26.4% от анкетираните са правили опити да пушат цигари, с незначителен превес на момичетата (26,8 %) над момчетата (25,6 %). Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е малко по-висок (17,4% срещу 16,4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19 годишните (31,44%), отколкото сред тези на 10-14 години (4,0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

Тютюнопушенето е рисков фактор за здравето, който  води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.

Да спечелим заедно поне един месец без тютюнопушене.