МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява места за специализанти с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата МБАЛ „Хаджи Димитър“

МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява места за специализанти с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява следните места за специализанти по клинични специалности за лица с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата:

1.     АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 3 БР.
2.     КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – 1 БР.
3.     КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ – 1 БР.
4.     НЕРВНИ БОЛЕСТИ – 1 БР.
5.     ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – 1 БР.
6.  ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ – 1 БР.
7.  ОЧНИ БОЛЕСТИ – 2 БР.
8.  РЕВМАТОЛОГИЯ – 1 БР.
9.  СЪДОВА ХИРУРГИЯ – 1 БР.
10.  УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ – 2 БР.
11.  ХИРУРГИЯ – 2 БР.

При интерес може да се свържете с нас на тел: 044/618-502 или да ни пишете на email: mbal_hadjidimitar@abv.bg, краен срок за кандидатсване  20.03.2023г.