МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД обявява конкурс за лекари специализанти и медицински сестри и акушерки от професионално направление „Здравни грижи“ на места финансирани от държавата

МБАЛ ”Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ-СЛИВЕН” АД ГР.СЛИВЕН, на основание  Заповед № РД-19-1/09.01.2024г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл.90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.11 т.1, чл.17, ал.3 и ал. 5 и чл.47б от Наредба № 1/22.01.2015 г. на Министерството на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  ОБЯВЯВА КОНКУРС за лекари специализанти и медицински сестри и акушерки от професионално направление „Здравни грижи“ на места финансирани от държавата, считано от 22.01.2024: