Лятото е време за борба с комари

Борбата с комари е комплексна и включва използването на локални средства за отблъскване и дезинсекционни препарати за саниране на терена и намаляване на популацията.
Комарите са малки кръвосмучещи насекоми, които се размножават до воден източник, и се развиват в застояла вода и места с висока влажност и топлина.

Как да се борим с комарите у дома?
Създайте неблагоприятни условия на живот на комарите за да се ограничи възникването на нова популация.
• Дренирайте или засипете с пръст ненужните малки водни източници в двора.
• Премахнете всички възможни източници на застояла вода. Отстранете легени, детски играчки и съдове, в които може да се събере и застои дъждовна вода. Сменяйте всеки ден водата на птици, домашни и селскостопански животни.
• Проверявайте водопроводи и системи за напояване за добро оттичане на водите.
• Ако имате басейн, поддържайте го с почистване и хлориране дори ако не го ползвате в момента.
• След дъжд, инспектирайте външните терени обстойно. Проверете дали някъде не се задържат локви за повече от ден. Ако това се случи, засипете ги с пръст.
• Проверявайте редовно за остатъци от вода външни саксии, керамика, консервени кутии, гуми, улуци и други задържащи вода вещи. Изсипвайте редовно водата от чинийките под саксиите.
• Окосете всички високи треви, премахнете струпване на шума, опадали листа, високи бурени, храсти и ниски клони на дървета. Поддържайте външните терени спретнати и лесни за често третиране.

Какви средства за отблъскване на комари са ефективни?
• Защитете вътрешните помещения, като поставите мрежи за комари на прозорците и вратите. Мрежите трябва да прилепват плътно към рамките.
• Обличайте дрехи с дълги ръкави и дълги крачоли в светли цветове.
• Димни спирали, таблети и други репеленти за помещения и външни терени пропъждат временно по-малките популации и могат да се ползват успешно на открито и закрито. Тези методи не се препоръчват при наличие на алергия към активните съставки.
• Репелентите срещу комари са добър метод за отблъскване на насекомите. Ползвайте ги строго според указанията, описани на опаковките.
• Може да решите да ползвате услугите на специалист, за да извърши професионална обработка на терена с подходящи препарати за дезинсекция.

Информация за регистрираните физически и юридически лица, които извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД-дейности), можете да намерите на уеб страницата на Министерство на здравеопазването.
РЗИ-Сливен проследява ежегодно биотопите на комари на територията на областта.
Към момента в страната няма регистрирани заразни заболявания, които се пренасят с комари.