Лечебни заведения от извънболничната медицинска помощ – Ковид зони в област Сливен към 17.09.2021г.

Във връзка със засиления интерес от страна на граждани за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще преглеждат пациенти със симптоми на Covid-19 (Ковид зони), Ви  информираме, че към 17.09.2021г. на  територията на обл. Сливен, по договор с НЗОК работят:- „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – СЛИВЕН“ ЕООД  гр. Сливен, бул. Христо Ботев №2а;​- „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР –СЛИВЕН“ ООД, гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов“ № 5;- Ковид център на МБАЛ-Сливен към ВМА-София, гр. Сливен, ул. „Пушкин“ № 2

​В Ковид зоните се обслужват здравноосигурени лица, насочени от лекар с „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3) и самонасочили се здравноосигурени лица.

Лечебните заведения за извънболнична медицинска продължават да сключват допълнителни споразумения за разкриване на Ковид зони по „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, приета със съвместен протокол между представители на Надзорния съвет на НЗОК и Управителния съвет на БЛС.На сайта на НЗОК може да се намери информация за адресите на всички лечебни заведения, сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси  към настоящия момент. ​

При нарушаване на права на задължително здравноосигурените лица, свързани с оказана медицинска и дентална помощ от лекари, лекари по дентална медицина или от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, гражданите имат право да подават писмени жалби до директора на съответната районна здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК) или до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).