Коронавирус – актуална информация

Съгласно разпореждане на Министерство на здравеопазването всички лица, които са  пристигнали от Континентален Китай подлежат на 14 дневна изолация и  медицинско наблюдение. Наблюдаваните  в обл. Сливен лица са в добро общо състояние, без субективни оплаквания.

На територията на страната няма регистрирани случаи на заболели от инфекциозно заболяване, причинено от нов коронавирус 2019-nCoV (COVID-19).

До лечебните заведения на територията на обл. Сливен са изпратени информационни материали и алгоритми за действия.

Епидемиологичната обстановка в Италия по отношение на Коронавируса е динамично променяща се. Повече информация можете да получите на сайта на НЦЗПБ: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=555:ecdc-itally-23022020-ncov&lang=bg

Допълнителни насоки са налични на сайтовете на СЗО, ECDC, НЦЗПБ, МЗ и MВнР и РЗИ.