Конкурс за главен счетоводител

На основание чл.10а,ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД- 06-01-178/ 29.08.2016 г. на Директора на РЗИ Сливен обявява конкурс за длъжността Главен счетоводител

заповед конкурс главен счетоводител

обява конкурс главен счетоводител

протокол допуснати кандидати Главен счетоводител 14-09-2016

Протокол окончателни резултати Главен счетоводител