Климатичните промени и инфекциозните и паразитни заболявания

Климатът е един от факторите, влияещи върху разпространението на инфекциозните и паразитните болести.

Глобалната средна температура на въздуха от края на ХIХ век се е повишила с почти 1о и ще продължава да нараства и през ХХI век. Последните 22 години са най-топлите години от началото на инструменталните метеорологични наблюдения. Затоплянето на климата създава условия за разпространението на много инфекциозни и паразитни заболявания.

Познати и позабравени инфекциозни болести се възвръщат на старите си територии и се появяват в нови области. Една от причините за това явление вероятно се крие в изменението на климата. Някои векторнопреносими инфекции са увеличили своя географски обхват в съответствие с регионалното затопляне. Очаква се болести, характерни за тропичните райони, да се пренесат в средните ширини – като малария, жълта треска, Западнонилска треска, денга и др.

Освен повишението на температурите на въздуха, нарастването на броя на екстремните метеорологични явления (като поройни валежи, наводнения и др.) също допринася за възникването и разпространението на епидемии от заразни болести.   

Според СЗО, от средата на 70-те години на ХХ век насам, са се появили 30 нови инфекциозни заболявания – Киасанурска горска болест, Хантавирусна инфекция, ТОРС, Птичи грип, Свински грип и др.

Всичко това налага усъвършенстване на контрола на инфекциозните и паразитни заболявания чрез мерки за адаптация към климатичните промени:

  • Контрол на векторите на предаване – членестоноги, насекоми и др.;
  • Разработване на ваксини и прилагане на ваксинация;
  • Разработване на нови лекарства;
  • Установяване на програми за наблюдение и контрол;
  • Прогнозиране на епидемиите и разработване на превантивни мерки.

Повече информация по темата може да намерите в сайта на Национален център по обществено здраве и анализи, раздел „Здравно-информационни материали”:

http://ncphp.government.bg/files/Climate__infectious-2019-ZS-SAIT.pdf

http://ncphp.government.bg/files/KLIMATTOKSINI-TV_SAIT.pdf