Информация относно изпълнителите на дейностите по силанизирането за 2018г. от област Сливен на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18г. в Република България

Списък с изпълнителите на дейностите по силанизирането  за 2018г. от област Сливен на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18г. в Република България: Изпълнители НППОЗД област Сливен 2018г.