Информация относно епидемичната обстановка по отношение на Остри респираторни заболявания и Грип в област Сливен към 23.01.2020 г.

Епидемиологичната обстановката по отношение на Грип и ОРЗ в обл. Сливен е динамична. За периода 20-23.01.2020 г. общата респираторна заболяемост в областта се задържа на нивата от предходната седмица. Преобладават болни деца до 14 годишна възраст. Пациенти с усложнения от грип са хоспитализирани.

РЗИ-Сливен  продължава събирането на данни за заболели от Грип и ОРЗ от сетинелните практики и  следи динамиката на заболяемостта.

Ежедневно се събира информация за заболели от Грип и ОРЗ във всички общини на обл. Сливен

 Регионалното управление на образованието извършва мониторинг на отсъстващите поради заболяване от Грип и ОРЗ ученици в учебните заведения във всички общини.