Информация за епидемиологичната обстановка по отношение на грип и остри респираторни заболявания в област Сливен

През изминалата седмица 23-29.01.2023 г. заболяемостта в област Сливен се задържа висока – 204, 26 на 10 000 души население, но не е достигнала епидемично ниво.

Най – силно засегнати са децата на възраст 5-14 години, като заболяемостта при останалите възрастови групи: 0-4г., 15-29г., 30-64г. и 65+г. е спаднала в сравнение с данните отчетени в периода 16-22.01.2023г.

На 30.01.2023г.  се проведе заседание на Областния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ и беше взето решение, че към 30.01.2023г. не се налага въвеждане на допълнителни временни противоепидемичните мерки.

Продължава проследяването на заболяемостта на територията на областта.