Имунизацията е безплатна и достъпна близо до теб. Ваксинирах се за да запазя семейството и близките си.