Имунизационен календар

Имунизационен календар на Република България

Изменения и допълнения към Наредба № 15 за имунизациите в Република България (ДВ 45/2005 г. посл. изм. и доп. ДВ 78/2019 г.)

 Считано от 01.01.2020 г.

 За децата на 11 годишна възраст

  • Отпада реимунизацията срещу Туберкулоза (с БЦЖ ваксина след отрицателна проба Манту) за децата на 11 годишна възраст, родени след 2008 г.
  • Децата, родени до 31.12.2008 г. включително с пропусната реимунизация срещу Туберкулоза на 11 годишна възраст да се обхващат при първа възможност с ППД туберкулин (проба Манту) и при отрицателна проба да се прилага БЦЖ ваксина.
  1. За децата на 12 годишна възраст
  • Отпада реимунизацията срещу Тетанус и Дифтерия (с Тд ваксина) за децата на 12 годишна възраст, родени след 2007 г.
  • Децата, родени до 31.12.2007 г. включително с пропусната реимунизация срещу Тетанус и Дифтерия на 12 годишна възраст да се обхващат при първа възможност с Тд ваксина.
  • Въвежда се реимунизация с трикомпонентна ваксина (Тдка) срещу Тетанус, Дифтерия и Коклюш (съдържаща ацелуларна коклюшна компонента) за децата на 12 годишна възраст, родени след 2007 г.
  1. За децата, родени след 31.12.2019 г.
  • Отпада приема на пневмококова ваксина на 3 месечна възраст.
  • Основната имунизация срещу пневмококови инфекции да се осъществява по схемата 2+1, т.е два приема ваксина на 2 и 4 месечна възраст и реимунизация с един прием ваксина от 12-месечна възраст, но не по рано от шест месеца от втория прием на основната имунизация.
  1. За децата родени до 31.12.2019 г.

Основната имунизация срещу пневмококови инфекции да се осъществява по схемата 3+1, т.е три приема ваксина на 2, 3 и 4 месечна възраст и реимунизация с един прием ваксина от 12-месечна  възраст, но не по рано от шест месеца от третия прием на основната имунизация.