Имунизации срещу COVID-19 на територията на област Сливен за периода от 30.03 до 04.04.2021г.

Желаещите имунизациясрещу COVID-19  могат да обявят желанието си при личните лекари, които от своя страна заявяват необходимите количества за седмицата към РЗИ-Сливен. При доставка на ваксини, всеки общопрактикуващ лекар получава ваксина, която да приложи в рамките на същата седмица, като обявява на видно място в практиката си ред и часови график за извършване на ваксинации срещу COVID-19 на пациентите от своята пациентска листа. С предимство са лицата от фаза IV на Националния ваксинационен план: Възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания.

В разкритите временни специализирани имунизационни кабинети на територията на област Сливен, по график, продължават да се ваксинират изявилите желание лица, ангажирани с организацията и провеждането на изборите за народни представители на 04.04.2021г., необхванатите лица от I-ва, II-ра и III-та фаза, определени в Националния ваксинационен план: медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник-фармацевти и друг помощен персонал; потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти, служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности и се поставя втора доза на имунизираните вече в тези кабинети лица.

Работата на електронния портал за регистрация е възобновена. Записаните в портала лица в момента се имунизират с векторна ваксина. Лицата, записали се за имунизация при общопрактикуващ лекар, който не е техният личен лекар се пренасочват за обхващане към кабинети в РЗИ-Сливен или Военна болница.

 Всички желаещи да се ваксинират и нямат записан час, могат да го направят в „зелени коридори“ в следните временни специализирани имунизационни кабинети.

  • На 01.04.2021г. от 12.30 до 16.00ч. в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД;
  • На 31.03.,01.04 и 02.04  от 17.00.до 18ч. в МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД.

Имунизации в Зелените коридори ще се извършват само с векторна ваксина.