Извършени дейности от РЗИ Сливен по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България ( 2017-2020 г. ) за периода м. август – м. ноември 2017 г. на територията на обл. Сливен

За периода месец август – м. ноември 2017 г. се проведоха срещи, консултиране, изследване и повишаване информираността по отношение на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) сред следните рискови групи: „Лица, инжекционно употребяващи наркотици” и „Мъже, които правят секс с мъже”.

Тези дейности се осъществиха чрез съдействието на кметовете на общ. Сливен, общ.   Нова Загора, общ. Котел и общ. Твърдица, здравни медиатори (обучени за теренна работа с уязвими групи), инспектори, лекари и лаборант от РЗИ като се обхванаха  лица от различни населени места в обл. Сливен.

По утвърден ежемесечен работен график за работа в различни населени места бяха достигнати 587 лица. В лабораторията за вирусологични изследвания към РЗИ Сливен за Вирусен хепатит тип С са изследвани 146 лица, а за ХИВ и Сифилис са изследвани 151 лица.

Всички са получили доброволно консултиране за ХИВ и СПИ.

Чрез мобилен кабинет са посетени отдалечени населени места и са взети кръвни проби за изследване за ХИВ и СПИ.

Раздадени са презервативи и здравно-образователни материали.

Извършените дейности на РЗИ Сливен, осъществени чрез ползотворната работа със сътрудниците на терен и различни местни структури, спомагат за повишаване информираността по отношение на ХИВ и СПИ на лицата от уязвимите групи с цел запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ в областта.