Значение на профилактичните прегледи за хората над 18 годишна възраст

Профилактиката и превенцията са начини да останем здрави. Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания. Модерната медицина е в състояние да лекува много от фаталните в миналото болести, стига да бъдат открити възможно най-рано.

Има параметри, които лекарите периодично проследяват при здравите хора, за да оценят риска от възникване на най-значимите хронични незаразни заболявания.

Кръвното налягане е един от на-важните здравни параметри, които трябва да проверяваме. Високото кръвно налягане може да доведе до сърдечна недостатъчност, удар, бъбречна недостатъчност, атеросклероза и други. Рискови фактори са: стресът, фамилната обремененост, затлъстяването, високата консумация на алкохол. Ако сме изложени на някои от тях трябва да се изследваме поне веднъж годишно.

Холестеролът е един от най-масовите убийци на модерната епоха, натрупва се по стените на артериите, стеснява ги и причинява атеросклероза. Важно е да проверяваме нивото на холестерола си поне веднъж на две години, за да избегнем риска.

Пълната кръвна картина може да открие „тихите убийци“, като левкемията или други видове рак в начален стадий.

Диабетът е нарастваща като лавина заплаха, особено диабет тип 2, който се свързва със затлъстяването и навиците за консумиране най-вече на нездравословни храни. Изследванията на кръвна захар са бързи и лесни. Хората които не са изложени на директен риск трябва да правят това изследване поне веднъж на две години.

Преглед на простата и онкоцитонамазка. Ракът на простатата и ракът на маточната шийка са сред най-опасните видове рак. Първият е сред най-често срещаните, а вторият е труден за откриване. Затова е важно в зависимост от пола редовно да се изследваме за едно от тези две заболявания поне веднъж на две години.

Хората над 18 годишна възраст подлежат на профилактични прегледи, които се извършват от общо практикуващ лекар /личен лекар/. Профилактичните прегледи са определени по вид и периодичност в приложение №2 на Наредба №8 от 3 ноември 2016 година за профилактичните прегледи и диспансеризацията и в Приложение №12 на Национален рамков договор за 2018 година. За здравно осигурените лица профилактичните прегледи, заедно със задължителните реимунизации за подлежащите възрастови групи, са осигурени по линия на Националната здравно-осигурителна каса.

В зависимост от възрастта, профилактичните изследвания включват:

  • Възраст над 18 години /жени и мъже/: Измерване на артериално налягане, изчисляване индекс на телесна маса, ЕКГ /електрокардиограма/, изследване на урина с тест ленти в кабинета, оценка на психичен статус, острота на зрение, кръвна захар на гладно при наличие на рискови фактори – веднъж годишно.
  • Възраст от 30 до 45 години /жени и мъже/: Пълна кръвна картина веднъж на 5 години.
  • Жени на и над 30 години: Мануално изследване на млечни жлези веднъж годишно.
  • Жени на 30 години /навършващи 30 годишна възраст през календарната година/: Преглед от акушер-гинеколог с изследване – онкопрофилактична цитонамазка – ежегодно, след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години.
  • Мъже над 40 и жени над 50 години: Триглицериди и холестерол – веднъж на 5 години.
  • Мъже и жени от 46 до 65 години: Пълна кръвна картина – веднъж на 5 години.
  • Мъже над 50 години: PSA /простатен специфичен антиген – лабораторно изследване, туморен маркер за скрининг за рак на простата/ – веднъж на 2 години.
  • Жени от 50 до 69 години включително: Мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години.
  • Мъже и жени над 65 години: Пълна кръвна картина – ежегодно, триглицериди и холестерол – веднъж на 5 години.

Профилактиката е ефективна защита, защото спестява на хората страдания, спестява финансов ресурс, спестява проблеми в семейството. Профилактиката, заедно със здравословния начин на живот, ни помага да съхраним най-голямото богатство – здравето.