Заседание на Оперативното бюро във връзка с повишена заболеваемост от Грип и остри респираторни заболявания

Във връзка с повишената заболяемост от Грип и остри респираторни заболявания на територията на област Сливен на 24.01.2018 г. ще се проведе заседание на Оперативното бюро, включващо представители на различни  институции.

Ще се разгледа епидемиологичната обстановка в областта и ще се вземат решения за спазване на комплекс от санитарно-хигиенни и профилактични мероприятия.

Необходимо е заболелите с остри респираторни заболявания да избягват самолечение, а да търсят медицинска помощ с оглед точна диагностика и лечение.