Започна проект за гражданска наука за проследяване на разпространението на комари в Европа

Kомарите разширяват географския си ареал, създавайки риск от предаване на екзотични заболявания, като денга, чикунгуня, западнонилска треска, жълта треска и японски енцефалит в много европейски страни. Очаква се изменението на климата допълнително да разшири ареала им и заплахите за общественото здраве. Тъй като планетата се затопля и интензивните валежи стават все по-чести поради климатичните промени, няколко вида комари, които първоначално са били ограничени до тропическите ширини, разширяват обхвата си до умерените региони, особено в Европа, и се очаква да ги последват още видове.

Българска група експерти от Националния център по заразни и паразитни болести участва в първите общоевропейски усилия за проследяване на разпространението на комари. Проектът се подкрепя от мрежа от 46 институции от 27 държави, насърчавани от европейската COST акция „Инвазивни комари Aedes“ (AIM-COST) и Универсалната обсерватория за възникващи инфекциозни заболявания (VEO) и ще улесни събирането на данни в нова пилотна научна система за проследяване на комарите, пренасящи заболявания в цяла Европа.

Нова версия на приложението за сматрфони Mosquito Alert позволява проследяване на комари, разпространяващи болести и вече е достъпно в 18 европейски държави, на 18 европейски езика, включително и български. Целта е да се създаде достъпна и мощна паневропейска система за систематично и непрекъснато наблюдение на комарите, пренасящи заболявания, за да се предвижда и управлява разпространението и заселването на тези вектори, както и рискът от предаване на вируси.

Приносът на гражданите би бил ценен и всички са поканени да участват, за да помогнат на учените в текущите им дейности по надзора. Всеки може свободно да изтегли приложението на собствения си мобилен телефон и да изпрати снимки на комари, намерени вътре и извън дома, или да изпрати доклад за ухапване от комари и да даде своя принос за предотвратяване на нови заплахи за общественото здраве. Основните му предимства са неговата гъвкавост и способността да се оценяват научно всички данни. Освен това създава ефективен канал за комуникация между граждани, учени и специалисти по обществено здраве, действайки като система за ранно предупреждение и повишавайки осведомеността сред обществеността за потенциалния риск от тези преносители на заболявания по хората. Приложението позволява на участниците да предоставят и записи за ухапване от комари, освен наблюденията. Информацията за ухапванията е ценна, защото позволява да се разберат по-добре взаимовръзките между комарите и хората, чрез които циркулират заболяванията.

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) координира този пилотен проект в България в комбинация с традиционните мерки за борба с комарите, предприети в страната.

Повече информация на интернет страницата на НЦЗПБ: https://www.ncipd.org и https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=611:mosquito-alert-13052021&lang=bg