Допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Сливен в периода 04-10.09.2021г.Заповед №РД-19-250/01.09.2021