Заповед РД-19-92/ 12.03.2021 за допълнителни легла COVID на територията на област Сливен

http://rzi-sliven.org/wp-content/uploads/2021/03/РД-19-92-12.03.21г..pdf