Заповед РД-19-01 от 14.01.2022 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването