Заповед РД-01-384/09.08.2022 временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г