Заповед РД-01-131/17.03.2020 допълнение към заповед РД-01-124/ 13.03.2020 COVID-19 на Министъра на здравеопазването